Naam:
 
 
De vereniging
Ruud van Wijk, Jan de Vries en Loek Lamers waren de drie oprichters van onze vereniging. Als leerlingen van het Westfries lyceum trommelden zij in 1961 een aantal andere scholieren op en vormden toen al de eerste basketballclub van West-Friesland. Tot 1968 bleef de Hoppers een typische Hoornse vereniging. De club kwam uit in de competitie, maar bleef bestaan uit vrijwel alleen Hoornse leerlingen van het lyceum. Vooral omdat zij toen géén eigen sporthal had ging "De Hoppers" in '68 over de kop. De reiskosten - alle uit- en thuiswedstrijden werden in Den Helder gespeeld -werden té hoog. Twee jaar lang hoorde bijna niemand meer van onze club.

In het midden van de jaren '70 stond in het Westfries weekblad het volgende interview met Hopperslid, en thans erelid bij de Hoppers, Wim van Hilten:

"Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, staken een aantal oud-leden in 1970 de kopper weer bij elkaar." "Maar," gaat hij verder, "het blééf kwakkelen." We rommelden zelf maar wat met de training en dachten tóch steeds hoog te kunnen eindigen in de competitie waaraan we al weer vrolijk meededen." Maar we beseften al gauw dat we op die voet niet door konden gaan."

"De Hoppers" heeft nu de reorganisatie drastisch aangepakt. Met ingang van dit seizoen is Nico Olij, de volledig bevoegde nieuwe trainer van de club. Mede-oprichter Jan de Vries -nu juwelier in Hoorn - is sponsor geworden en de thuiswedstrijden kunnen nu in de Hoornse sporthal worden gespeeld. Het bondsbestuur betaalt de huur - f 1000,- per jaar -zodat ook die moeilijkheid uit vroegere jaren, uit de weg is geruimd. De vereniging is ook koninklijk goedgekeurd. "Kortom," zegt Wim van Hilten, "we hebben nu de wind in de zeilen."

In oktober begint de competitie. "De Hoppers" heeft daarvoor ingeschreven met 5 teams: twee senioren en drie jeugdteams (Wim van Hilten: "Er zit nu ook een veel betere opbouw in"). Getraind wordt er elke vrijdagavond in de MAVO aan de Dampten-Berkhouterweg in Hoorn. De nieuwe vaste trainer Nico Oly zal dan een gerichte oefenstof gaan geven die "De Hoppers" hoog moet brengen. Elke maandagavond is er zelftraining, ook in de Mavo aan de Berkhouterweg. Iedereen die dat wil kan dan binnenlopen om de sfeer van de basketballsport te proeven. Wim van Hilten: "tussen half acht en half elf rekenen we op véél Westfriezen. We kunnen ze verschrikkelijk hard gebruiken en ze weten misschien niet eens wat ze missen. Die 70 leden die we nu hebben, moeten er minstens 100 worden".

Op 1 maart 2011 betsaat de vereniging 50 jaar en zal dit samen met de oprichters uitgebreid gevierd gaan worden!